© 2019 by Gender+. Proudly created with Wix.com

Orodje za določanje Gender+ odtisa

Ugotovitve naše raziskave bodo uporabljene kot temelj za razvoj interaktivnega ocenjevalnega pripomočka za srednje šole (predvsem poklicnega izobraževanja in usposabljanja) za primerjavo njihovih sedanjih usmeritev na področju vključevanja vseh spolnih identitet. Raziskava bo poudarila področja, na katerih so potrebne izboljšave in način vpeljave le-teh (npr. institucionalne spremembe, usposabljanja ipd.). Rezultate interaktivnega ocenjevalnega pripomočka bomo upoštevali pri oblikovanju Gender + smernic, iz katerih bo razvidno, v kolikšni meri šola oz. ustanova izpolnjuje nekakšne minimalne zahteve.