© 2019 by Gender+. Proudly created with Wix.com

NAS

Gender + je dveletni Erasmus + KA« projekt, v okviru katerega bodo razvite smernice in orodja za primerjalno spremljanje, ki bodo povečala vključevalno zmožnost poklicnega izobraževanja in usposabljanja. Mnoga izobraževanja so namreč še vedno zaznamovana kot primerna za določen spol, vključenost ostalih spolnih identitet pa je zelo nizka. V okviru projekta bo nastalo več s to tematiko povezanih gradiv oz. pripomočkov: v Gender+ smernicah bodo določene minimalne zahteve, ki jih morajo organizacije izpolnjevati, če želijo biti vključujoče za vse spolne identitete. Strokovnjaki iz prakse bodo ocenili svoje storitve in opazovali napredek tako, da bodo rezultate oz. opažanja primerjali s smernicami ter oblikovali nekakšen Gender Footprint oz. odtis vseh prizadevanj določene organizacije za vključevanje vseh spolnih identitet. Organizacije, ki se bodo pri tem izkazale, bodo prejele Gender+ znak kakovosti. V okviru projekta bo oblikovan tudi nabor veščin za profil Gender Champion ter smernice in gradiva za oblikovanje te vloge.