© 2019 by Gender+. Proudly created with Wix.com

Zadnje novosti

Multiplikacijski dogodek v V. Britaniji, 20. februar 2020

Koordinator projekta, Aspire-Igen je projekt Gender+ predstavil soudeležencem multiplikatorskega dogodka v londonski Europe House. Dogodek je gostil UK NARIC (britanski nacionalni informacijski center za priznavanje kvalifikacij, pristojen za vrednotenje in priznavanje izobraževanja), udeleženci pa so se pozitivno odzvali na inovativen način, ki ga uporabljamo za raziskovanje vključevanja na podlagi spolne identitete v segmentu poklicnega izobraževanja in usposabljanja.

Tretji projektni sestanek v Novi Gorici, Slovenija, november 2019.

Tretji projektni sestanek je 5. in 6. novembra potekal v Novi Gorici - na LUNG-u. Partnerji smo se dogovarjali o zaključnem delu oblikovanja ter informiranju glede Gender+ smernic, ki določajo nekakšne minimalne standarde vključevanja različnih spolnih identitet za organizacije v poklicnem izobraževanju in usposabljanju (VET). Oblikovane smernice so služile tudi kot temelj za pripravo Primerjalnega orodja za ugotavljanje Gender+ odtisa. S pomočjo tega orodja lahko organizacije ugotovijo, kako vključujoče so ter sledijo svojemu napredku na tem področju. Na srečanju je bila predstavljena testna verzija tega orodja, ki jo bomo pilotno preizkusili v začetku 2020. Zaključni del srečanja smo partnerji posvetili predstavitvi tretjega rezultata projekta, Gender Champion profila, ki bo zagotovo eno ključnih orodij pri (VET) zaposlovanju v prihodnosti, pa tudi oblikovanju in zagotavljanju vključujočih izobraževalnih programov.

Multiplikacijski dogodek v V. Britaniji, 25. oktober 2019

Koordinator projekta, Aspire-igen je projekt Gender+ in njegove smernice predstavil na seminarju v Leedsu, ki je potekal v okviru  Evropskega tedna poklicnih veščin 2019. Med udeleženci je bil tudi predstavnik britanske Nacionalne agencije, kar je bila odlična priložnost za predstavitev napredka pri delu v projektu Gender+.

Multiplikacijski dogodek v Bolgariji, 21. oktober 2019

Projekt Gender+ je bil predstavljen v Sofiji na seminarju za učitelje, mentorje in karierne svetovalce. BFE je predstavila cilje projekta ter pričakovane rezultate, vključno z Gender+ smernicami, ki  predstavljajo vodilo za vključujoče izobraževalne prakse. Na podlagi smernic bodo partnerji razvili spletno primerjalno orodje – Benchmarking Tool, ki bo zaposlenim v poklicnem izobraževanju in usposabljanju v pomoč pri presojanju in izboljšavi lastnih politik vključevanja.

Drugi projektni sestanek na Cipru - Nicosia, 21. maj 2019

Drugi projektni sestanek je potekal na Cipru - Nicosia, 21. maja 2019. Dogodek je gostila organizacija CSI. Partnerji so predstavili izsledke svojih nacionalnih raziskav o vključevanju različnih spolnih identitet. Pogovor je tekel o intervjujih z odločevalci, skupinami zagovornikov in predstavniki poklicnega izobraževanja in usposabljanja (VET). Spoznali smo tudi primere dobre prakse na teh področjih in pregledali trenutno veljavne predpise in pristope glede vključevanja. Za vsako od partnerskih držav je bila narejena tudi SWOT analiza. Rezultati vseh raziskav bodo služili ot temelj za oblikovanje Gender+ priporočil. Drugi del sestanka smo posvetili zbiranju idej in oblikovanju naslednjega rezultata projekta - Primerjalnega orodja za merjenje Gender+ odtisa. Več o tem lahko preberete v razdelku "Rezultati" na naši spletni strani.

Uvodni sestanek v Sofiji, Bolgarija januar 2019

Poslovna fundacija za izobraževanje je gostila uvodni sestanek projekta Gender +, ki je potekal v Sofiji 14. in 15. januarja 2019. Partnerji, vključeni v projekt so diskutirali o stanju vključenosti vseh spolnih identitet v partnerskih državah ter priložnostih in izzivih za usposabljanja. Koordinator aspire-igen je z izdelavo posebnega pripomočka stvari olajšal, kar je državam partnericam pomagalo določiti ključne mejnike in kazalnike uspešnosti. V naslednjih mesecih bo konzorcij izvajal raziskave in intervjuje na terenu, da bi opredelil najboljšo prakso in nastajajoče trende v Evropi. Na podlagi ugotovitev bo partnerstvo razvilo smernice vključujoče za vse spolne identitete, ki bodo določile minimalne zahteve, ki jih mora organizacija upoštevati, da bo vključujoča. Za več informacij obiščite stran Gender + Facebook - https://www.facebook.com/Gender-354568035077035/