© 2019 by Gender+. Proudly created with Wix.com

Viimeisimmät uutiset

Iso-Britannian tiedonlevitystapahtuma

20. helmikuuta 2020

Projektin koordinaattori aspire-igen esitteli Gender+-projektia muille osallistujille Europe Housessa, Lontoossa pidetyssä tiedonlevitystapahtumassa. UK NARIC (Iso-Britannian kansallinen toimisto kansainvälisten tutkintojen ja taitojen tunnustamiselle ja vertailulle) isännöi tapahtumaa, ja osallistujat ottivat hyvin vastaan innovatiivisen tavan, jolla käsittelemme sukupuoliasioiden inkluusiota ammattikoulutussektorilla.

Kolmas kansainvälinen kokous Nova Goricassa, Sloveniassa, marraskuussa 2019

Kolmas kansainvälinen kokouksemme pidettiin LUNG:in isännöimänä Nova Goricassa, Sloveniassa 5-6. marraskuuta 2019. Projektipartnerit keskustelivat Gender+-peruskirjan laatimisesta ja tavoista, joilla he voivat levittää ammattikoulutuslaitoksille tietoa näistä ohjeista, joita näiden tulisi noudattaa sukupuoliasioiden inkluusion varmistamiseksi. Tämä peruskirja on edistänyt digitaalisen vertailutyökalun kehitystä, joka sallii kouluttajien arvostella organisaationsa sukupuoliasioiden inkluusion tason ja seurata kehitystä ajan myötä. Ensimmäinen versio työkalusta esiteltiin partnereille kokouksessa ja se pilotoidaan alkuvuodesta 2020. Loppuosa kokouksestamme Sloveniassa koostui kolmannen ja viimeisen tuotteen, eli Gender Champion -taitoprofilin, esittelystä. Tämä HR-dokumentti on avaintyökalu sukupuoliasioiden inklusiivisuutta koskevien koulutusten toimittamiseksi.

Iso-Britannian tiedonlevitystapahtuma

25. lokakuuta 2019

Projektin koordinaattori aspire-igen esitteli Gender+-peruskirjaa seminaarissa Leedsissä osana European Vocational Skills Week 2019 -viikkoa. Yksi osallistujista oli Iso-Britannian kansallisen toimiston jäsen, joten se oli hyvä tilaisuus esitellä Gender+-projektin edistystä!

Bulgarian tiedonlevitystapahtuma 21. lokakuuta 2019

Gender+-projekti esiteltiin opettajille, kouluttajille ja uraohjaajille suunnatussa seminaarissa Sofiassa. BFE esitteli projektin tavoitteet ja ennakoidut tulokset, mukaan lukien Gender+-peruskirja, joka tarjoaa ohjeita sukupuoliasioiden suhteen inklusiiviseen opetukseen. Tämän peruskirjan perusteella kumppanit kehittävät verkkovertailutyökalua, joka auttaa harjoittajia ja ammattikoulutuksen tarjoajia arvioimaan ja parantamaan käytäntöjä. 

Toinen kansainvälinen kokous Nicosiassa, Kyproksella

21. toukokuuta 2019

Toinen kansainvälinen kokouksemme pidettiin Nicosiassa, Kyproksella 21. toukokuuta 2019. Projektipartnerit esittelivät sukupuoliasioiden inkluusiota koskevien kansallisten raporttiensa tulokset: keskustelimme haastatteluissa päätöksentekijöiden, etujärjestöjen ja ammattikoulutuksen johtajien haastattelujen löydöksistä, esittelimme parhaat käytännöt ja kansalliset käytännöt ja lähestymistavat, sekä SWOT-analyysin sukupuoliasioiden inkluusiosta kussakin partnerimaassa. Nämä tutkimustulokset muodostavat pohjan Gender+-peruskirjan kehittämiselle. Vietimme toisen puolen projektikokouksesta aivoriihen parissa, jossa ideoimme seuraavaa projektituotettamme varten, joka on sukupuolijalanjäljen vertailutyökalu. Lue lisää tästä interaktiivisesta resurssista Tuotteet-osiosta verkkosivustollamme.

Aloituskokous Sofiassa, Bulgariassa - tammikuu 2019

The Business Foundation for Education isännöi Gender+-projektin aloituskokouksen, joka pidettiin Sofiassa 14.-15. tammikuuta 2019. Partnerit keskustelivat sukupuolten välisestä tasa-arvosta ja osallistamisesta partnerimaissa sekä mahdollisuuksista ja haasteista myönteisempään koulutustarjontaan. Koordinaattori aspire-igen fasilitoi vaikutustyöpajaa, joka auttoi partnereita asettamaan avaintavoitteet ja menestyksen mittarit. Seuraavien kuukausien aikana konsortio suorittaa pöytätutkimusta sekä kenttähaastatteluja tunnistaakseen parhaita käytäntöjä ja trendejä Euroopassa. Löydösten perusteella partnerit kehittävät Gender+-peruskirjan, jossa selostetaan vähimmäisvaatimukset, joita organisaation tulee noudattaa, jotta heidän toimintaansa pidetään sukupuolten kannalta myönteisenä. Lisätietoja saat Gender+-Facebook-sivulta: https://www.facebook.com/Gender-354568035077035/