© 2019 by Gender+. Proudly created with Wix.com

GENDER +

Gender + je dvoletni projekt Erasmus + KA2, ki bo razvil pripomoček za upravljanje in primerjalno spremljanje projekta z namenom izboljšanja vključenosti vseh spolnih identitet v poklicno izobraževanje in usposabljanje.

Cilji

 
Smernice vključujoče za vse spolne identitete

 

Raziskovanje najboljših praks na področju vključevanja vseh spolnih identitet v evropskem poklicnem izobraževanju in usposabljanju in analiza njihovih skupnih značilnosti in pristopov. Omenjeno bo nato vključeno v vrsto minimalnih zahtev, ki jim mora institucija, ki je vključujoča za vse spolne identitete slediti. Zahteve bodo predstavljene v »Smernicah vključujočih za vse spolne identitete«.

Pripomoček za primerjalno spremljanje

 

Ugotovitve raziskav v IO1 bodo uporabljene tudi kot podlaga za razvoj interaktivnega ocenjevalnega pripomočka za šole poklicnega izobraževanja in usposabljanja z namenom primerjave sedanjih pravil glede vključevanja vseh spolnih identitet. Pripomoček bo poudaril področja, ki je je potrebno izboljšati in podal način možne obravnave (npr. katere institucionalne spremembe in usposabljanja so potrebna). Rezultati tega pripomočka bodo vključeni tudi v smernice IO1, ki bodo instituciji pokazale, v kolikšni meri izpolnjujejo minimalne zahteve.

 Gender Champion Skills Profile and Resources

 

 Appointing a Gender Champion will be a key feature of gender positive provision. We will carry out field research with equality and diversity leads, HR professionals and VET school leaders to identify what the needs and profile of such a role would be, information which will be presented in a formal skills profile. This research will also inform other resources (guides, service-set up tools etc.) to help VET schools establish the role. 

GENDER+ JE ERASMUS+ PROJEKT

Ta projekt je financiran s strani EU programa Erasmus +, št. projekta: 2018-1-UK01-KA202-048039. To sporočilo odraža izključno stališča avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.