© 2019 by Gender+. Proudly created with Wix.com

GENDER +

Gender+ on kaksivuotinen Erasmus+ KA2-projekti, jossa kehitetään hallinta- ja vertailutyökaluja sukupuolten välisen tasa-arvon parantamiseksi ammattikoulutuksessa.

Tavoitteemme

 
IO1: Sukupuolimyönteinen peruskirja

 

Partnerit tekevät tutkimusta sukupuolen kannalta myönteisten säännösten parhaista käytännöistä koko eurooppalaisen ammatillisen koulutuksen alalla ja niiden yhteisiä piirteitä ja lähestymistapoja analysoidaan. Tästä johdetaan sitten joukko vähimmäisvaatimuksia, joita sukupuolen kannalta myönteisen oppilaitoksen tulee noudattaa. Nämä vaatimukset esitetään "sukupuolimyönteisessä peruskirjassa".

IO2: Vertailutyökalu

IO1-tuotteen tutkimuslöydöksiä käytetään myös ammattikoulujen nykyisten sukupuolikäytäntöjensä vertailuun tarkoitetun interaktiivisen arviointityökalun kehittämisen perustana. Se korostaa alueita, joissa on parantamisen varaa, ja miten näitä voidaan kehittää (esim. tarvittuja institutionaalisia muutoksia, koulutusta, jne.). Tämän työkalun tulokset liittyvät myös IO1-peruskirjaan, josta instituutio näkee, kuinka hyvin he täyttävät vähimmäisvaatimukset.

IO3: Gender Champion -tasa-arvomestarin taitoprofiili ja resurssit

 

Gender Championin eli tasa-arvomestarin nimittäminen on yksi sukupuolimyönteisten säädösten avaintekijöitä. Tässä suoritetaan kenttätutkimusta tasa-arvo- ja monimuotoisuusjohtajien, HR-ammattilaisten ja ammattikoulujen johtajien kanssa sen tunnistamiseksi, mitkä tällaisen roolin tarpeet ja profiili olisivat - eli tiedot, jotka esitetään muodollisessa taitoprofiilissa. Tämä tutkimus tarjoaa tietoa myös muille resursseille (oppaille, palvelutyökaluille, jne.) auttaakseen ammattikouluja tällaisen roolin perustamisessa. Nämä resurssit esitetään projektin sivustolla vertailutyökalun ja peruskirjan lisäksi.

GENDER+ ON ERASMUS+-PROJEKTI

Hanketta rahoitetaan Euroopan unionin Erasmus +-ohjelman tuella. Projektinumero: 2018-1-UK01-KA202-048039. Tämä tiedonanto heijastaa vain kirjoittajan näkemyksiä, eikä komissio ole vastuussa siihen sisältyvien tietojen mahdollisesta käytöstä.